Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Η προσφορά αυτή ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών, κατοίκων Ελλάδας με τραπεζικό λογαριασμό σε ισχύ (Συμμετέχων).

 2. Με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (Όροι προσφοράς), οι Συμμετέχοντες που αγοράζουν ένα καινούριο (δηλ. όχι μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο) Προϊόν Προσφοράς αντί τουλάχιστον της Ελάχιστης Τιμής (όπως ορίζεται στον Όρο 4 παρακάτω) από την 6 η Αυγούστου 2020 έως την 31 η Οκτωβρίου 2020, (Περίοδος Προσφοράς) από τον συμμετέχοντα προμηθευτή λιανικής πώλησης (όπως ορίζεται παρακάτω στον Όρο 3),θα είναι επιλέξιμοι να διεκδικήσουν ανταμοιβή επιστροφής χρημάτων €100,00 (Ανταμοιβή) όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 κατά την ανταλλαγή με επιλέξιμη συσκευή (Συσκευή Ανταλλαγής) όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

 3. Για να είναι επιλέξιμοι να λάβουν μέρος στην Προσφορά, οι Συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν το επιλέξιμο προϊόν τους από τον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ (Συμμετέχων έμπορος λιανικής πώλησης) (είτε από το κατάστημα είτε ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου https://www.kotsovolos.gr).

 4. Προϊόν Προσφοράς είναι κάθε φορητός υπολογιστής (notebook, μετατρέψιμος ή 2 σε 1) ή επιτραπέζιος υπολογιστής (ή All-in-One) που πωλείται (και αγοράζεται από) από τον Συμμετέχοντα Έμπορο Λιανικής κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς με τιμή αγοράς (όπως αναγράφεται στη σχετική απόδειξη της αγοράς) 299,00€ ή παραπάνω (Ελάχιστη Τιμή).

 5. Για να αξιολογηθεί μια συσκευή που υποβλήθηκε ως Συσκευή Ανταλλαγής, πρέπει να είναι συσκευή που παρατίθεται και στον Πίνακα 1 παρακάτω και να πληροί τα Κριτήρια Αποδοχής (που ορίζονται επίσης στον Πίνακα 1).

Πίνακας 1 - Συσκευές ανταλλαγής και κριτήρια αποδοχής

Συσκευή ανταλλαγήςΚριτήρια αποδοχήςΑνταμοιβή
Επιτραπέζιος υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής Windows ή MacOS όχι πάνω από 10 ετών (ημερομηνία κατασκευής). Μη δημοφιλείς/αυτοσχέδιοι επιτραπέζιοι υπολογιστές δεν πρέπει να αποστέλλονται χωρίς πιστοποίηση CE. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα netbooks δεν θεωρούνται Συσκευές ανταλλαγής.Σε πλήρη λειτουργία (λογικές φθορές δεκτές). Όταν η συσκευή ανταλλαγής είναι φορητός υπολογιστής, πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος οθόνης 12,6 ίντσες και να είναι πλήρης τόσο με τροφοδοτικό καλώδιο όσο και με μπαταρία.100,00€

Οι Συμμετέχοντες που θα αγοράσουν έναν ολοκαίνουργιο φορητό υπολογιστή σύμφωνα με το σημείο 4 παραπάνω, είναι επιλέξιμοι να παραδώσουν ένα παλιό φορητό υπολογιστή που λειτουργεί ενώ οι Συμμετέχοντες που θα αγοράσουν έναν επιτραπέζιο υπολογιστή σύμφωνα με το σημείο 4 παραπάνω θα είναι μόνο επιλέξιμοι να παραδώσουν έναν παλιό επιτραπέζιο υπολογιστή.

 1. Με την αγορά ενός Προϊόντος Προσφοράς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Προσφοράς, οι Συμμετέχοντες πρέπει να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο www.kotsovolos-aposyrsi.gr εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς τους και να παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας έγκυρης απόδειξης αγοράς, προκειμένου να καταχωρίσουν το Προϊόν Προσφοράς (Αξίωση) . Προς αποφυγή αμφιβολιών, η ημερομηνία αγοράς όπως αναγράφεται στη σχετική απόδειξη αγοράς θα θεωρείται ημέρα πρώτη (1).

 2. Με την υποβολή και έγκριση της Αξίωσης, οι Συμμετέχοντες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή Αξίωσης, το οποίο θα επιβεβαιώνει την έγκριση και θα παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής της Συσκευής Ανταλλαγής. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν τη Συσκευή Ανταλλαγής τους σύμφωνα με τις οδηγίες εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έγκρισης για την υποβληθείσα Αξίωση. Οι Συμμετέχοντες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν και να συμπεριλάβουν μαζί με τη Συσκευή ανταλλαγής τους το έντυπο μεταφοράς τίτλου που περιλαμβάνεται στο αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Οι Συμμετέχοντες επιτρέπεται να υποβάλλουν μόνο μία Αξίωση για μία Ανταμοιβή, ανεξάρτητα από την ποσότητα των Προϊόντων Προσφοράς που αγόρασαν.

 4. Εάν υποβληθεί από τον Συμμετέχοντα ελλιπές έντυπο Αξίωσης ή μη έγκυρη απόδειξη αγοράς, θα αποσταλεί μήνυμα ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα παρέχει στον Συμμετέχοντα την ευκαιρία να υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν καμία απάντηση δε ληφθεί εντός της αναφερόμενης χρονικής περιόδου, τότε η Αξίωση θα θεωρηθεί άκυρη και θα απορριφθεί και ο Συμμετέχων δεν θα είναι επιλέξιμος να λάβει καμία Ανταμοιβή.

 5. Ο Συμμετέχων θα λάβει 10€ πλέον της αξίας της Ανταμοιβής του, ποσό που αντιπροσωπεύει την συμμετοχή στα ταχυδρομικά έξοδα για την Αξίωση του. Συνιστάται στους Συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν ασφαλισμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες και να λάβουν απόδειξη αποστολής, καθώς και να συσκευάσουν τη συσκευή ώστε να προστατεύεται και να είναι ασφαλής. Οποιοδήποτε ποσό συμμετοχής στην ταχυδρομική αποστολή θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την ισχύουσα Ανταμοιβή. Σε περίπτωση που η Ανταμοιβή δεν καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα στην συμμετοχή στα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής. Σε περίπτωση που η Συσκευή ανταλλαγής επιστραφεί, ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε σχετικό κόστος αποστολής.

 6. Μετά από την παραλαβή της Συσκευής Ανταλλαγής από τον Διαφημιζόμενο επιχειρηματία, ο Συμμετέχων θα λάβει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πληρωμή της σχετικής Ανταμοιβής μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που ορίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Αξίωσης, υπό τον όρο ότι η Συσκευή ανταλλαγής πληροί τα Κριτήρια Αποδοχής. Τέτοιου είδους πληρωμές θα γίνονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιβεβαίωσης της Συσκευής ανταλλαγής.

 7. Σε περίπτωση που η Συσκευή ανταλλαγής δεν πληροί τα Κριτήρια αποδοχής, η Συσκευή ανταλλαγής θα ανακυκλωθεί χωρίς χρέωση ή θα προσφερθεί στον Συμμετέχοντα ένα επαναξιολογημένο ποσό Ανταμοιβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Συμμετέχων πρέπει να δεχτεί την επαναξιολογημένη αξία Ανταμοιβής εντός 5 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί, το επαναξιολογημένο ποσό Ανταμοιβής θα αποσταλεί στον Συμμετέχοντα σύμφωνα με τον Όρο 12 παραπάνω. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι Συσκευές ανταλλαγής που έχουν μια από τις παρακάτω βλάβες:

 1. Δεν ενεργοποιούνται,
 2. Σπασμένο σκελετό,
 3. Μητρική πλακέτα που δεν λειτουργεί
 4. Λείπει ο σκληρός δίσκος ή άλλα μέσα αποθήκευσης,
 5. Κλειδωμένος κωδικός πρόσβασης ή Bios


δεν είναι επιλέξιμες για καμία Ανταμοιβή και θα ανακυκλώνονται χωρίς χρέωση ή θα επιστρέφονται στον Συμμετέχοντα, εάν υποβληθεί αίτημα εντός 5 εργάσιμων ημερών από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

 1. Ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων ή απόρρητα δεδομένα. Με τη λήψη της Συσκευής ανταλλαγής, όλα τα δεδομένα θα καταστρέφονται. Ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας δεν θα μπορέσει να ανακτήσει οποιαδήποτε δεδομένα μετά την καταστροφή τους. Η διαγραφή όλων των απόρρητων δεδομένων και πληροφοριών, η οποία υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συμμετέχοντος.

 2. Ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε Συσκευή ανταλλαγής χαθεί, πάθει ζημιά ή καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Συνιστάται στον Συμμετέχοντα να χρησιμοποιεί ασφαλισμένη ταχυδρομική υπηρεσία, όταν αυτή είναι διαθέσιμη. Ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας δε μπορεί να δεχτεί παράδοση ιδιοχείρως.

 3. Οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τον Συμμετέχοντα. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές αξιώσεις που υπεβλήθησαν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκ μέρους του Συμμετέχοντος . Οποιεσδήποτε τέτοιες Αξιώσεις θα απορρίπτονται και δεν θα επιτρέπεται στον Συμμετέχοντα να υποβάλει περαιτέρω Αξιώσεις.

 4. Η Προσφορά αυτή δεν ισχύει για εταιρείες ή άλλα μέρη ή άτομα που δεν έχουν αγοράσει Επιλέξιμο Προϊόν για δική τους χρήση.

 5. Ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα, και είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια, να αποκλείσει τις Αξιώσεις που θεωρεί ότι δε συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Προσφοράς.

 6. Ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας θα έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσει τον εαυτό του από δόλιες ή άκυρες Αξιώσεις όπως, χωρίς περιορισμό, την απαιτούμενη περαιτέρω επαλήθευση από έναν Συμμετέχοντα της απόδειξης αγοράς, καθώς και την ταυτότητα και άλλα σχετικά στοιχεία ενός Συμμετέχοντος.

 7. Εάν ο Συμμετέχων επιστρέψει το Επιλέξιμο Προϊόν μετά την υποβολή μιας Αξίωσης, η Αξίωση θα θεωρηθεί ότι δεν ισχύει και θα ακυρωθεί.

 8. Οι συμμετέχοντες που έχουν απορίες σχετικά με αυτήν την προσφορά μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@kotsovolos-aposyrsi.gr

 9. Ο Διαφημιζόμενος επιχειρηματίας: Κωτσόβολος, Οδός Μαρίνου Αντύπα 90, Ν. Ηράκλειο, 14122, Αττική, Ελλάδα. (Παρακαλούμε μη στέλνετε αιτήματα αξίωσης ή σχετική αλληλογραφία σε αυτήν τη διεύθυνση).

 10. Η Προσφορά αυτή διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας.

 11. Η επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της Προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου του Διαφημιζόμενου επιχειρηματία, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο https://www.kotsovolos.gr/site/privacy-policy

ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΥ

Μάθε την εξέλιξη της αίτησής σου, συμπληρώνοντας το ID της και το email σου.