Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Η προσφορά αυτή ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών, κατοίκων   Ελλάδας με τραπεζικό λογαριασμό σε ισχύ (Στο όνομα του συμμετέχοντα).

 2. Με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (Όροι προσφοράς), οι Συμμετέχοντες που αγοράζουν ένα καινούριο (δηλ. όχι μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο) Προϊόν Προσφοράς αντί τουλάχιστον της Ελάχιστης Τιμής (όπως ορίζεται στον Όρο 4 παρακάτω)  από 6  Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020 , (Περίοδος Προσφοράς) από έναν συμμετέχοντα προμηθευτή λιανικής πώλησης (όπως ορίζεται στον παρακάτω στον Όρο 3),  είναι επιλέξιμοι να διεκδικήσουν ανταμοιβή επιστροφής χρημάτων €200 (Ανταμοιβή) () όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 κατά την ανταλλαγή με επιλέξιμη συσκευή (Συσκευή απόσυρσης) όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

 3. Για να είναι επιλέξιμοι να λάβουν μέρος στην προσφορά, οι Συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν το επιλέξιμο προϊόν τους από τον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ (Συμμετέχων έμπορος λιανικής πώλησης) (είτε από το κατάστημα είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.kotsovolos.gr).

 4. Προϊόν Προσφοράς  είναι κάθε φορητός υπολογιστής  (notebook, μετατρέψιμος ή 2 σε 1)  ή Desktop (ή All-in-One) που πωλείται (και αγοράζεται από) από τον Συμμετέχοντα Έμπορο Λιανικής κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς με τιμή αγοράς (όπως αναγράφεται στη σχετική απόδειξη της αγοράς) 499€ ή παραπάνω (Ελάχιστη Τιμή) και είναι εξοπλισμένος με επεξεργαστή Intel Core  i3®,  i5®  ή i7® & λειτουργικό σύστημα Windows.

 5. Για να αξιολογηθεί μια συσκευή που υποβλήθηκε ως Συσκευή απόσυρσης, πρέπει να είναι συσκευή που παρατίθεται και στον Πίνακα 1 παρακάτω και να πληροί τα  Κριτήρια Αποδοχής  (που ορίζονται επίσης στον Πίνακα 1). 

Πίνακας 1 - Συσκευές απόσυρσης και κριτήρια αποδοχής

Συσκευή απόσυρσης  Κριτήρια αποδοχής  Ανταμοιβή 
Windows ή MacOS Desktop ή φορητός υπολογιστής όχι πάνω από 5 ετών  (ημερομηνία κατασκευής).  Μη δημοφιλή/αυτοσχέδια desktops  δεν πρέπει να αποστέλλονται χωρίς πιστοποίηση CE. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα netbooks δεν θεωρούνται Συσκευές απόσυρσης. Σε πλήρη λειτουργία (λογικές φθορές δεκτές). Όταν η Συσκευή απόσυρσης είναι φορητός υπολογιστής, πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος οθόνης 12,6 ίντσες και να είναι πλήρης τόσο με τροφοδοτικό καλώδιο όσο και με μπαταρία.  200€

Οι Συμμετέχοντες που θα αγοράσουν ένα ολοκαίνουργιο φορητό υπολογιστή σύμφωνα με το σημείο 4 παραπάνω, είναι επιλέξιμοι να παραδώσουν ένα παλιό φορητό υπολογιστή ενώ οι Συμμετέχοντες που θα αγοράσουν ένα desktop σύμφωνα με το σημείο 4 παραπάνω θα είναι μόνο επιλέξιμοι να παραδώσουν ένα παλιό desktop. 

 1. Με την αγορά ενός Προϊόντος Προσφοράς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Προσφοράς, οι Συμμετέχοντες πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.kotsovolos-aposyrsi.gr  εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης απόδειξης αγοράς, προκειμένου να καταχωρίσουν το Προϊόν Προσφοράς (Αξίωση) . Προς αποφυγή αμφιβολιών, η ημερομηνία αγοράς όπως δηλώνεται στη σχετική απόδειξη αγοράς πρέπει να θεωρείται ημέρα πρώτη (1).

 2. Με την υποβολή και έγκριση της Αξίωσης, οι Συμμετέχοντες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκ. ταχυδρομείου εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή Αξίωσης που θα επιβεβαιώνει την έγκριση και θα παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής της Συσκευής Ανταλλαγής. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν τη Συσκευή απόσυρσης τους σύμφωνα με τις οδηγίες εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης της έγκρισης για την υποβληθείσα Αξίωση. Οι Συμμετέχοντες πρέπει επίσης  να συμπληρώσουν και να συμπεριλάβουν μαζί με τη Συσκευή απόσυρσης το έντυπο μεταφοράς τίτλου που περιλαμβάνεται στο αρχικό μήνυμα ηλεκ. ταχυδρομείου. 

 3. Οι Συμμετέχοντες επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν μόνο μία Αξίωση για μία Ανταμοιβή, ανεξάρτητα από την ποσότητα των Προϊόντων Προσφοράς που αγόρασαν. 

 4. Εάν υποβληθεί από τον Συμμετέχοντα ελλιπές έντυπο Αξίωσης ή μια μη έγκυρη απόδειξη αγοράς, θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκ. ταχυδρομείου ειδοποίησης, που θα παρέχει στον Συμμετέχοντα την ευκαιρία να υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος ηλεκτ. ταχυδρομείου. Εάν καμία απάντηση δε ληφθεί εντός της αναφερόμενης χρονικής περιόδου, τότε η Αξίωση θα θεωρηθεί άκυρη και θα απορρίπτεται και ο Συμμετέχων δεν θα δικαιούται να λάβει μια Ανταμοιβή. 

 5. Ο Συμμετέχων θα λάβει 10€ εκτός από την αξία της Ανταμοιβής του, ποσό που αντιπροσωπεύει την ταχυδρομική αποστολή για την Αξίωση του. Συνιστάται στους Συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν ασφαλισμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες και να λάβουν απόδειξη αποστολής, καθώς και να συσκευάσουν τη συσκευή με ασφάλεια. Οποιοδήποτε ποσό ταχυδρομικής αποστολής θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την Ανταμοιβή που εφαρμόζεται. Σε περίπτωση που η Ανταμοιβή δεν καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα στην ταχυδρομική αποστολή. Σε περίπτωση που η Συσκευή απόσυρσης επιστραφεί, ο Προωθητής δε θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε σχετικό κόστος αποστολής. 

 6. Μετά από την παραλαβή της Συσκευής Ανταλλαγής από τον Προωθητή, ο Συμμετέχων θα λάβει μια επιβεβαίωση μέσω ηλ. ταχυδρομείου για την πληρωμή της σχετικής Ανταμοιβής μέσω τραπεζικής μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό που ορίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Αξίωσης, υπό τον όρο ότι η Συσκευή απόσυρσης πληροί τα Κριτήρια Αποδοχής. Τέτοιου είδους πληρωμή θα γίνεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόδειξης της επιβεβαίωσης της Συσκευή απόσυρσης. 

 7. Σε περίπτωση που η Συσκευή απόσυρσης δεν πληροί τα Κριτήρια αποδοχής, η Συσκευή απόσυρσης θα ανακυκλωθεί χωρίς χρέωση ή θα προσφερθεί στον Συμμετέχοντα ένα επαναξιολογημένο ποσό Ανταμοιβής μέσω ηλ. ταχυδρομείου.  Ο Συμμετέχων πρέπει να δεχτεί την επαναξιολογημένη αξία Ανταμοιβής εντός 5 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί, το επαναξιολογημένο ποσό Ανταμοιβής θα αποσταλεί στον Συμμετέχοντα σύμφωνα με την Προϋπόθεση 12 παραπάνω.  Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι Συσκευές απόσυρσης που έχουν μια από τις παρακάτω βλάβες: 

  a. Δεν ενεργοποιούνται,

  b. Σπασμένος σκελετός,

  c. Η μητρική πλακέτα δε δουλεύει,

  d. Δεν υπάρχει σκληρός δίσκος ή άλλα μέσα αποθήκευσης, 

  e. Κλειδωμένος κωδικός πρόσβασης Windows ή Bios

  δεν είναι επιλέξιμες και καμία Ανταμοιβή και θα ανακυκλώνονται χωρίς χρέωση ή θα επιστρέφονται στον Συμμετέχοντα, εάν ένα υποβληθεί αίτημα γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από το μήνυμα ηλεκ. ταχυδρομείου, με το οποίο ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

 8. Ο Προωθητής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων ή απόρρητων δεδομένων. Με τη λήψη της Συσκευή απόσυρσης, όλα τα δεδομένα θα καταστρέφονται. Ο Προωθητής δεν θα μπορέσει να επαναφέρει οποιαδήποτε δεδομένα μετά την καταστροφή τους. Η διαγραφή όλων των απόρρητων δεδομένων και πληροφοριών, η οποία υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συμμετέχοντος.

 9. Ο Προωθητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε Συσκευή απόσυρσης χαθεί, πάθει ζημιά ή καταστραφεί κατά τη μεταφορά.  Όταν διατίθεται, συνιστάται ο Συμμετέχων να χρησιμοποιεί ασφαλισμένη ταχυδρομική υπηρεσία. Ο προωθητής δεν μπορεί να δεχτεί παράδοση χέρι με χέρι.

 10. Οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τον Συμμετέχοντα. Σε καμία περίπτωση αξιώσεις που υπεβλήθησαν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκ μέρους του Συμμετέχοντος δεν θα γίνονται δεκτές. Οποιεσδήποτε τέτοιες Αξιώσεις θα απορρίπτονται και ο Συμμετέχων δεν θα επιτρέπεται να υποβάλει περαιτέρω Αξιώσεις.

 11. Η προσφορά αυτή δεν ισχύει για εταιρείες ή άλλα μέρη ή άτομα που δεν έχουν αγοράσει Επιλέξιμο Προϊόν για δική τους χρήση. 

 12. Ο Προωθητής διατηρεί το δικαίωμα, και είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια, να αποκλείσει τις Αξιώσεις που θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Προσφοράς.

 13. Ο  Προωθητής θα έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσει τον εαυτό του από δόλιες ή άκυρες Αξιώσεις που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την απαιτούμενη περαιτέρω επαλήθευση από έναν Συμμετέχοντα της απόδειξης αγοράς, καθώς και την ταυτότητα και άλλα σχετικά στοιχεία ενός Συμμετέχοντος.

 14. Εάν ο Συμμετέχων επιστρέψει το Επιλέξιμο Προϊόν μετά την υποβολή μιας Αξίωσης, η Αξίωση θα θεωρηθεί ότι δεν ισχύει και θα ακυρωθεί. 

 15. Οι συμμετέχοντες που έχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την προσφορά μπορούν να γράφουν στη διεύθυνση info@kotsovolos-aposyrsi.gr 

 16. Ο προωθητής: Κωτσόβολος, Οδός Μαρίνου Αντύπα 90, Ν. Ηράκλειο, 14122, Αττική, Ελλάδα. (Παρακαλούμε μη στέλνετε αιτήματας αξίωσης ή αλληλογραφία σχετικά με την προσφορά σε αυτήν τη διεύθυνση).

 17. Η προσφορά αυτή διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας 

 18. Η επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέχθηκαν με αυτήν την προσφορά θα γίνει σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου του προωθητή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.kotsovolos.gr/site/privacy-policy

ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΥ

Μάθε την εξέλιξη της αίτησής σου, συμπληρώνοντας το ID της και το email σου.